Aktuálně

Přijímací talentové zkoušky

Vážení rodiče,
přijímací talentové zkoušky do všech oborů ZUŠ Český Krumlov již proběhly 8. - 12. 4. 2019.
Pokud jste své dítě zapomněli přihlásit, nezoufejte, vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku a mi vás (podle obsazenosti) budeme informovat o dodatečných přijímacích zkouškách e-mailem.
Přihlásit se mohou děti od 5 let.
Více informací...
Nové úspěchy našich žáků a učitelů
Nové fotografie z akcí ZUŠ Český Krumlov
Příspěvky do Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově, z.s. 2019
Vážení rodiče, zaplacením příspěvku do Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, z. s. se stáváte jeho členem a vaše děti mohou čerpat výhody v celém kalendářním roce 2019.
Minimální příspěvek činí 120,- Kč za žáka na celý kalendářní rok bez ohledu na to, jesti navštěvuje více studijních zaměření.
více informací
QR kód s údaji pro dobrovolný příspěvek
Projekt „Tvořivá škola“ je schválen!
Radujeme se, že na náš projekt v rámci ŠABLON II byl úspěšný a můžeme čerpat evropské dotace na rozvoj naší školy!
Věříme, že výrazně přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v naší škole a jejich výsledků v dosažení klíčových kompetencí, podpoří profesní růst pedagogů ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, podpoří zvyšování kvality každodenní práce prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy různých škol, posílí spolupráci s odborníky z praxe i s jinými kulturními a příbuznými organizacemi a rodiči.
V rámci dalšího sebevzdělávání projekt umožní zlepšení se v ovládání cizích jazyků, informačních technologií, notačního programu Sibelius, absolvování kursů rozvíjející osobnost i metodickou vytříbenost učitele, umožní sdílenou spolupráci s nejlepšími pedagogy v oboru, připraví poznávací a vzdělávací dny pro žáky i jejich pracovní setkání s profesionálními umělci, posílí přípravu žáků pro trh práce. Projekt umožní také podpůrnou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům dočasně ohroženým školním neúspěchem.
Projekt bude trvat po celé dva roky od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Nejbližší akce

18. - 22. 4. 2019 / Velikonoční prázdniny

18. 4. 2019 / Soustředění Medvíďat

10:00 - 16:00 / zkušebna sborů

20. 4. 2019 / Koncert Ensemble UniQue

18:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

23. 4. 2019 / Seminář NIDV - Výuka hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

Lektor: Mgr. Lukáš Holec, Olga Reichlová 9:00 - 16:00 / učebna sborů č. 24, učebna HN č. 27 a taneční sál č. 29

24. 4. 2019 / Koncert zpěváčků z Brloha a komorních souborů ze ZUŠ Křemže

18:00 / Kino Brloh

25. 4. 2019 / Tradiční koncert žáků

18:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

25. - 28. 4. 2019 / Ústřední kolo soutěže ZUŠ ČR v komorní hře s převahou dechových nástrojů

naší školu reprezentují: Trio Doppler (Adéla Kynická, Barbora Dvořáková a Ondřej Šimeček) ze třídy MgA. Jakuba Riese a Mgr. Dinary Suleymanové
a Trumpetové kvarteto (Petr Hrubeš, Ondřej Šimeček, Antonín Vokůrka, Josef Gutwirth) ze třídy Ladislava Kočára
ZUŠ Liberec

26. - 28. 4. 2019 / Výměnný zájezd Medvíďat do 15 let ke sboru Da Capo do Rokycan

Rokycany

29. 4. 2019 / Kytarová přehrávka před Zlivskou kytarou

18:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov