Prezentační video

Aktuálně

Letní interpretační kurzy
pořádá Pražský hudební insitut ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov a ZUŠ Český Krumlov v oboru zpěv, housle, violoncello a klavír.
Možnost přihlášení prodloužena do 30. 6. 2019.
Plakát
Vzpomínka na kolegu Václava Broma
S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že náš kolega, kamarád, učitel Václav Brom zesnul dne 8. 6. 2019 následkem klíšťové encefalitidy ve věku 60 let.

Smutná zpráva, které nechce nikdo uvěřit, zasáhla v úterý pedagogický tým, rodiče a žáky ze Základní umělecké školy Český Krumlov, přátele a blízké…

Muzikant, sportovec a bezvadný táta a děda se už mezi nás nevrátí. Jeho oblíbené písničky ze zpěvníků, z muzikálů, z repertoáru populárních zpěváků i kaváren ale i Mozartův Turecký pochod jsme slýchávali na chodbě Základní umělecké školy Český Krumlov skrze dveře třídy, kde vyučoval hru na elektronické klávesy dva až tři dny v týdnu po dobu osmnácti let. Václav jako pedagog byl především velký praktik, profík v oblasti populárního žánru a dovedl velmi brzo děti naučit ovládat klávesy, hrát a současně zpívat, později pak aranžovat skladby pro různé vokály a instrumenty. Žáci jej měli velmi rádi pro jeho veselou povahu i schopnost vžít se do dětské mysli. Výuku zpestřoval vystoupeními v mateřských školkách i domech pro seniory, víkendovými dílnami ve svém nahrávacím studiu. Do Krumlova dojížděl a málokdy stihnul zajít do ředitelny vyřídit administrativní věci, popovídat v klidu o svých plánech s žáky. „Víš, já jsem takovej jinej“ byla vždy Vaškova slova, když se přiběhl omluvit nebo obhajovat své osobité pojetí výuky v ZUŠ a odlišný pohled na různé věci. Pedagogické působení však bylo jen částí jeho velké muzikantské duše. Vedl uměleckou agenturu SAXA, sám komponoval a nacvičoval dětské muzikály, se svou paní vytvářel kostýmy a rekvizity. Věnoval se naplno koncertní činnosti své rodinné kapely, která mu vedle skvělé péče o svou rodinu naprosto vyplnila veškerý volný čas, kdy měl také odpočívat, zajezdit si na kole, plavat, relaxovat a pozorovat své milované motýly… Vašek byl muzikant tělem i duší, svérázný člověk s dobrým srdcem, dětmi velmi oblíbený učitel. Takový zůstane v našich vzpomínkách.

PaedDr. Alena Švepešová , ředitelka ZUŠ Český Krumlov

Nabídka „hudební brigády“ v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2019
Pořadatelé MHF Český Krumlov hledají zdatné muzikanty (klasická a moderní hudba) nad 15 let, kteří budou v době festivalu hrát v ulicích města a dotvářet tak festivalovou atmosféru. Nabízíme honorář 100 Kč na hodinu. Nabídky s krátkou videoukázkou vašeho „hudebního umění“ (stačí natočit na mobilní telefon) a s telefonním číslem zasílejte na komunikace@auviex.cz.

Jedná se o hru v ulicích hlavně před těmito koncerty:

 • 20. 7. sobota / TAKE 6 - (USA) – moderní gospel s jazzem, soulem, funkem R&B a popem
 • 27. 7. sobota / Michael Jackson Symphony – Symfonická pocta králi popu
 • 1. 8. čtvrtek / Lenka Filipová
 • 2. 8. pátek / The Naghash Ensemble of Armenia, Jihočeská filharmonie – Songs of Exile (podle prodanosti)
 • 3. 8. sobota / „Broadway meets Broadway“ – setkání muzikálových hvězd z americké Broadwaye a pražského Divadla Broadway
 • 9. 8. pátek / Sanghee Cheong /housle/, Stefan Kropfitsch /violoncello/, Thüringen Philharmonie (podle prodanosti)
 • 10. 8.sobota / Závěrečný galakoncert: To nejlepší ze světové opery
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2019 nabízí žákům a učitelům ZUŠ zvýhodněnou cenu vstupenek!

Cena vstupenky pro žáka je 50 Kč, pro učitele 100 Kč!

Program MHF Český Krumlov 2019

Termíny ve kterých bude možné si rezervovat a koupit vstupenky:
 • koncerty v Pivovarské zahradě - kdykoliv
 • koncerty v Zámecké jízdárně / na respiriu Zámecké jízdárny - od středy před pátečním koncertem
 • koncerty v Maškarním sále - v den konání koncertu, od 12 hodin
 • koncerty v kostele - na místě konání koncertu, těsně před koncertem

Rezervaci a prodej zvýhodněných vstupenek zajišťuje p. Srpová na srpova@auviex.cz, kanceláři AUVIEXU na Latráni, nebo přímo u pokladny před koncertem. Zaměstnanci ZUŠ předloží doklad o zaměstnání (vyzvedněte si předem v kanceláři ZUŠ), žáci předloží žlutou Průkazku žáka - člena Sdružení pro rozvoj ZUŠ ČK.

Podmínkou získání zvýhodněné vstupenky bude poskytnutí mailové adresy s udělením souhlasu o zasílání newsletteru s aktualitami a novinkami z festivalu (při prvním zaslání bude dle zákona možnost se z toho newsletteru odhlásit).

Projekt „Tvořivá škola“ je schválen!
Radujeme se, že na náš projekt v rámci ŠABLON II byl úspěšný a můžeme čerpat evropské dotace na rozvoj naší školy!
Věříme, že výrazně přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v naší škole a jejich výsledků v dosažení klíčových kompetencí, podpoří profesní růst pedagogů ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, podpoří zvyšování kvality každodenní práce prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy různých škol, posílí spolupráci s odborníky z praxe i s jinými kulturními a příbuznými organizacemi a rodiči.
V rámci dalšího sebevzdělávání projekt umožní zlepšení se v ovládání cizích jazyků, informačních technologií, notačního programu Sibelius, absolvování kursů rozvíjející osobnost i metodickou vytříbenost učitele, umožní sdílenou spolupráci s nejlepšími pedagogy v oboru, připraví poznávací a vzdělávací dny pro žáky i jejich pracovní setkání s profesionálními umělci, posílí přípravu žáků pro trh práce. Projekt umožní také podpůrnou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům dočasně ohroženým školním neúspěchem.
Projekt bude trvat po celé dva roky od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Nejbližší akce

14. 6. - 26. 8. 2019 / „STOLETÁ DÁMA“ výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ

Klášter Zlatá Koruna
otevřeno denně mimo pondělí
9:00 - 16:30
vstup zdarma

20. 6. 2019 / Třídní koncert žáků ze třídy Ladislava Kočára a Pavla Havlíka

18:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

21. 6. 2019 / Závěrečný koncert žáků Jana Čížka

18:00 / Sál KIC v Horní Plané

21. 6. 2019 / Závěrečný koncert Medvíďat

19:00 / Klášterní kostel Český Krumlov
sbormistr Lukáš Holec

25. 6. 2019 / Závěrečné vystoupení Diblíků a Lentilek

16:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
sbormistr Lukáš Holec