Aktuálně

Video sloupek

Informace pro rodiče
Vážení rodiče, milí žáci,

Do e-mailové schránky jsme vám zaslali důležité informace ke školnému na II. pololetí školního roku 2020/2021 včetně předpisů školného k úhradě. Žádáme rodiče, kteří se dosud nepřihlásili do informačního systému iZUŠ, aby tak co nejdříve učinili. Podud neznáte vaše přihlašovací informace, napište nám.

 Za celý pedagogický tým bych vám ráda poděkovala za všechnu vaši péči, podporu a trpělivost, s níž jste v 1. pololetí pomáhali vašim dětem i nám zvládnout výuku na dálku. Společně se zároveň učíme věcem, které bychom jinak asi nepoznali. U žáků, kteří se mohli pravidelně zapojovat do výuky, máme radost z pěkných výsledků, pokroků a nového poznání ve všech oborech, ostatním dětem chvíle s uměním pomohly odreagovat se, vymýšlet, udržovat kondici. Hudební předměty jako orchestry, sborový zpěv, komorní hra se k našemu velkému smutku sice nedaly na dálku realizovat společnou účastí žáků, ale alespoň zapojením se přes výuková videa a on-line vystoupení. Všichni doufáme, že se co nejdříve vrátíme k prezenční výuce, koncertům, výstavám, ke společnému sdílení radosti z pokroků dětí.

PaeDr. Alena Švepešová, ředitelka

Aktuálně k výuce
Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení nadále probíhá ve stejném režimu. Naše škola pokračuje v distanční výuce.
Všichni doufáme, že rok 2021 bude lepší než ten minulý, že se s žáky budeme zase učit ve třídách a všichni se budeme moci scházet na besídkách, koncertech a vernisážích našich žáků.

 Pevné zdraví přeje PaeDr. Alena Švepešová, ředitelka

Nadace Komárek díky za dárek!
Velká radost krumlovské zušky se naplnila. Darovaný nový klavír dorazil.
Desatero setkání
Nové CD Medvíďat a Antikvartetu D. Vančury je na světě!
V ceně 250,- Kč za kus, 400,- za dvojalbum nebo zdarma pro všechny, kteří spolupracovali na natáčení je k dostání u sbormistra L. Holce (tel. 606438153, e-mail: lukas.holec@centrum.cz).

logo   logo
Pozdrav všem žákům ZUŠ posílá Česká filharmonie!
Milé děti,
pojďte vstoupit k nám přímo do koncertního sálu pražského Rudolfina, kde mezi filharmoniky sedí vaši vrstevníci a také váš spolužák z Vaší ZUŠky trumpetista Peťa Hrubeš. Poznáte jej ve videu v záběru na trumpetisty přesně v 8:57 minutě úplně vpravo v bílé košili. Na mimořádnou životní příležitost nacvičovat a hrát vedle mistrovských hráčů České filharmonie jistě Petr ani jeho učitel Ladislav Kočár nikdy nezapomenou. Petr byl nominován vaší školou na základě svých vynikajících studijních výsledků v ZUŠ a soutěžích do projektu České Filharmonie a AZUŠ ČR „Společný orchestr žáků ZUŠ ČR a hráčů České filharmonie 2019". Představte si, že spolu s dalšími 35 mladými hudebníky vybraných z celé republiky se za dvě dělené zkoušky v Rudolfinu a jedno víkendové soustředění profesionálně vedené filharmoniky dokázali společně nacvičit Smetanovu Vltavu, Dvořákova Vodníka a z Slavnostní akademickou předehru op. 80 J. Brahmse! Na slavnostním koncertě 16. června 2019 takto skvěle hráli!
Hezký poslech!