Aktuálně

Nové fotografie z akcí ZUŠ Český Krumlov
Projekt „Tvořivá škola“ je schválen!
Radujeme se, že na náš projekt v rámci ŠABLON II byl úspěšný a můžeme čerpat evropské dotace na rozvoj naší školy!
Věříme, že výrazně přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v naší škole a jejich výsledků v dosažení klíčových kompetencí, podpoří profesní růst pedagogů ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, podpoří zvyšování kvality každodenní práce prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy různých škol, posílí spolupráci s odborníky z praxe i s jinými kulturními a příbuznými organizacemi a rodiči.
V rámci dalšího sebevzdělávání projekt umožní zlepšení se v ovládání cizích jazyků, informačních technologií, notačního programu Sibelius, absolvování kursů rozvíjející osobnost i metodickou vytříbenost učitele, umožní sdílenou spolupráci s nejlepšími pedagogy v oboru, připraví poznávací a vzdělávací dny pro žáky i jejich pracovní setkání s profesionálními umělci, posílí přípravu žáků pro trh práce. Projekt umožní také podpůrnou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům dočasně ohroženým školním neúspěchem.
Projekt bude trvat po celé dva roky od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Nejbližší akce

14., 18. a 20. 12. 2018 / Předvánoční koncerty dětských sborů ZUŠ Český Krumlov

sbormistr Lukáš Holec, klavír Olga Reichlová, Milena Zuntová a Michael Bartoš

17. 12. 2018 / Předvánoční vystoupení pro seniory ve Křemži

účinkují žáci Radky a Nikoly Karageorgievových
14:00 / Pečovatelský dům ve Křemži

17. 12. 2018 / Předvánoční kytarový koncert

18:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

18. 12. 2018 / Vánoční večírek klávesové třídy Václava Broma

17:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

19. 12. 2018 / Vánoční besídka žáků Lucie Smitkové

18:00 / Sál radnice v Křemži

19. 12. 2018 / Vánoční koncert žáků ZUŠ v Horní Plané

18:00 / Sál KIC v Horní Plané

20. 12. 2018 / Vánoční koncert pěvecké třídy Zuzany Vrbové

17:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

22. 12. 2018 / Vánoční koncert - Spirituál kvintet a Medvíďata

19:00 / Smetanova síň Obecního domu v Praze

23. 12. 2018 / Živý Betlém v Českém Krumlově

spoluúčinkují Medvíďata
16:30 / 2. nádvoří zámku Český Krumlov