Aktuálně

Příspěvky do Sdružení pro rozvoj ZUŠ Český Krumlov

Děkujeme za dobrovolné členské příspěvky na rok 2017.

Nejbližší akce

Hudební pohádkové představení o dechových nástrojích pro žáky 2. tříd ZŠ

účinkují učitelé dechového oddělení ZUŠ
21. a 22. 2. 2017 / začátek vždy v 9:00 a v 10:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
loňské představení

Okresní kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na kytaru

23. 2. 2017 / 9:00 / ZUŠ Kaplice
Prezenční listina soutěžících | Harmonogram soutěže

Okresní kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na klavír

26. 2. 2017 / 13:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
Prezenční listina soutěžících | Harmonogram soutěže

Masopust v Českém Krumlově

25. a 28. 2. 2017
Základní umělecká škola Český Krumlov ve spolupráci se SUPŠ sv. Anežky České, muzikanty, výtvarníky a občany města pořádá již jedenáctý ročník „Masopustního průvodu“. Letošní průvod vyjde ze ZUŠ v Kostelní ulici v úterý 28. února 2017 v 16,00 hodin. Účastníci v maskách se budou na mnoha zastaveních v centru města představovat různorodým programem a koledováním. Žáci výtvarného oboru ZUŠ připravují 70 nových masek na téma „Spánek rozumu plodí příšery“, které je inspirováno dvojím výročím španělského malíře Francisca Goyi (2016 – 270 let od narození umělce a 2017 – 220 let od dokončení cyklu grafik „Los Caprichos“). K vidění bude i mnoho masek z předchozích ročníků.

Soustředění starších Medvíďat s bývalými členy

4. 3. 2017 / 10:00 - 15:00 / sborová zkušebna
Poslední aktualizace: