Nejbližší akce

17. 11. 2019 / Společný koncert Dechových orchestrů ZUŠ Kaplice a ZUŠ Český Krumlov

plakát v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii
18:00 / DK Kaplice
Informace k organizaci pro členy orchestru

18. 11. 2019 / Kytarový koncert

18:00 / Koncertní sál ZUŠ

21. 11. 2019 / Tradiční koncert žáků

plakát 18:00 / Koncertní sál ZUŠ

28. 11. 2019 / Koncert swingového orchestru Krumzušband

diriguje Pavel Hlaváč
18:00 / Jezuitský sál hotelu Růže