Aktuálně

Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

15. 2. 2019 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov
Výsledková listina
Příspěvky do Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově, z.s. 2019
Vážení rodiče, zaplacením příspěvku do Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, z. s. se stáváte jeho členem a vaše děti mohou čerpat výhody v celém kalendářním roce 2019.
Minimální příspěvek činí 120,- Kč za žáka na celý kalendářní rok bez ohledu na to, jesti navštěvuje více studijních zaměření.
více informací
QR kód s údaji pro dobrovolný příspěvek

Děkujeme všem sponzorům v roce 2018
Nové fotografie z akcí ZUŠ Český Krumlov
Projekt „Tvořivá škola“ je schválen!
Radujeme se, že na náš projekt v rámci ŠABLON II byl úspěšný a můžeme čerpat evropské dotace na rozvoj naší školy!
Věříme, že výrazně přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v naší škole a jejich výsledků v dosažení klíčových kompetencí, podpoří profesní růst pedagogů ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, podpoří zvyšování kvality každodenní práce prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy různých škol, posílí spolupráci s odborníky z praxe i s jinými kulturními a příbuznými organizacemi a rodiči.
V rámci dalšího sebevzdělávání projekt umožní zlepšení se v ovládání cizích jazyků, informačních technologií, notačního programu Sibelius, absolvování kursů rozvíjející osobnost i metodickou vytříbenost učitele, umožní sdílenou spolupráci s nejlepšími pedagogy v oboru, připraví poznávací a vzdělávací dny pro žáky i jejich pracovní setkání s profesionálními umělci, posílí přípravu žáků pro trh práce. Projekt umožní také podpůrnou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům dočasně ohroženým školním neúspěchem.
Projekt bude trvat po celé dva roky od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Nejbližší akce

19. 2. 2019 / Hudební představení o dechových nástrojích pro žáky 2. tříd ZŠ

9:00 a 10:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

20. 2. 2019 / Půlhodinka s hudbou

předehrávka žáků klavírní třídy Michaela Bartoše
17:15 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

21. 2. 2019 / Školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

16:30 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov

21. 2. 2019 / Tradiční koncert žáků

18:00 / Koncertní sál ZUŠ Český Krumlov