Aktuálně

Video sloupek

Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022
Plakát 1 Plakát 1Vážení rodiče,
přijímací talentové zkoušky do všech oborů ZUŠ Český Krumlov proběhnou od 20. 5. do 4. 6. 2021.
Přesné informace k termínům naleznete zde. QR kód
Pokud jste se již rozhodli přihlásit vaše dítě ke studiu v naší škole, vyplňte přihlášku už teď a o přesném termínu vás budeme informovat e-mailem.
Co vás u zkoušek čeká? Přihláška
Naši žáci přijati na vysoké školy - GRATULUJEME!
Lucie Krejčová Lucie Krejčová, přijata na obor Krajinná architektura na ČVUT Praha a Design na ČVUT Praha
Josefína Holcová Josefína Holcová, přijata na obor Scénografie alternativního a loutkového divadla DAMU Praha
Aktuálně k výuce
Vážení rodiče, milí žáci
na základě rozhodnutí vlády MŠMT ČR otevíráme další prezenční výuku v naší škole.

1. Skupinová výuka 3 žáci a učitel

od 10. května 2021 – zatím pouze v předmětu komorní hra (žáci budou pozváni svým učitelem)

2. Skupinová výuka v maximálním počtu 30 žáků ve venkovních prostorách

Od 17. května 2021 je podle opatření MŠMT ČR povolena výuka ve skupině do 30 žáků ve venkovním prostoru.
Vítáme jej jako první příležitost setkání skupin žáků výtvarného, dramatického, tanečního oboru, orchestrů a pěveckých sborů, jimž zatím nemůžeme ani dělením na tříčlenné skupinky poskytnout výuku v učebně.
Organizace bude následující:
 • Venkovní výuka se týká výtvarky, dramatického oboru, pěveckých sborů, dechového, případně smyčcového orchestru...
 • Ostatní menší soubory využijí možnost rozdělení času výuky mezi tříčlenné skupinky v učebnách.
 • Hudební nauka bude probíhat nadále distančně s možností domluvení oosbních konzultací.
 • Přesné informace o místu, čase a jiných podrobnostech k výuce poskytuje učitel skupiny.
Pokyny obecné pro venkovní výuku ve zkušebním 1. týdnu 17. 5. – 21. 5. 2021:
 • Žáci se sejdou se svým učitelem před budovou školy a po skončení hodiny ve venkovním prostoru se společně před školu navrátí a rozejdou domů.
 • Každý žák před výukou odevzdá buď potvrzení o testování nebo Vámi rodiči podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o negativním výsledku testu na přítomnost Covid 19 – vytiskněte a vyplňte.
 • Žák nosí v kolektivu roušku, při špatném počasí přijde vhodně oblečen, s pláštěnkou a řídí se pokyny učitele, který za něj odpovídá.
 • Venkovní výuka bude jednotně u vícehodinových lekcí trvat max. 60 minut za každého počasí, poté žákci odchází domů a budou pokračovat na rozdělané práci doma.

Realizace prezenční skupinové výuky je možná za podmínek, kdy žák:

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
 • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
 • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • nebo doloží čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • nebo podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví  použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Informace k testování a bezpečnosti

- řídíme se vládními nařízeními:
 • Antigenní testování jednou týdně – všichni zaměstnanci školy.
 • Děti se v ZUŠ netestují! Roušky – povinné pro všechny žáky vyjma hráčů na dechové nástroje.
 • Respirátor FFP2 a odstupy – učitelé, zaměstnanci.
 • Mytí a desinfekce rukou po vstupu do školy – prosíme všechny žáky o dodržování.
Nemocné děti do výuky neposílejte. Chraňme se navzájem. Vstup do budov školy „cizím“ osobám zatím není povolen.

Omlouváme se čekajícím rodičům, dědečkům, babičkám a děkujeme za pochopení…
Postupové ročníkové zkoušky
Vážení rodiče, milí žáci
postupové ročníkové zkoušky žáků hudebního oboru ZUŠ Český Krumlov proběhnou v období od 31. 5. do 18. 6. 2021.
Přesné informace k termínům a organizaci zveřejníme do 21. 5. na této stránce.
Letní mezinárodní interpretační kurzy - Český Krumlov 2021
náhled pořádá Pražský hudební institut ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov, ZUŠ Český Krumlov a Městským divadlem Český Krumlov
Plakát
63. ročník Kociánovy houslové soutěže
4. – 8. května 2021, Ústí nad Orlicí
náhled Gratulujeme houslistce Madlence Watzko za čestné uznání I. stupně v Kociánově mezinárodní houslové soutěži i jejímu učiteli Bohumilu Novotnému.
Reportáž Šárky Loukotové v pořadu Víkend na Nově
 • darované klavíry ZUŠkám
 • síť základních uměleckých škol a systém uměleckého vzdělávání žáků v česku je celosvětově unikátní
Televize Nova 12. 4. 2021
Podpořte náš nový almanach!
náhled Vážení přátelé,

blížíme se k vydání nového Almanachu „Půvab času“ vyprávějícího o naší 240 leté základní umělecké škole, plného zajímavých historických dokumentů, veselých, milých i napínavých vzpomínek pamětníků i současných žáků a učitelů, plného fotografií z dob dávných zejména však z posledního desetiletí, s přehledem profesionálních umělců vzešlých z  naší školy, s půvabnými kresbami žáků z výtvarky, vše v moderním výtvarném zpracování váženého pana Novosada z vydavatelství MCU, s. r. o.

Činnost školy je tak bohatá, že nám oproti plánu výrazně narostl počet stránek a tím i náklady na výtisk. Kdo v této méně příznivé době můžete, prosíme, podpořte finančním příspěvkem vydání ALMANACHU ZUŠ Český Krumlov!

Kontakt k podepsání Darovací smlouvy:
reditel@zus-ceskykrumlov.cz, Tel. +420 606 736 990,
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově, z.s.,
číslo účtu: OBERBANK AG, 7100001547/8040.
Dárce si může dle zákona č. 586/L992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst dar od základu daně.

DĚKUJEME!

240 let ZUŠ Český Krumlov
logo

Článek z novin