Hudební obor > Decháček a Dechový orchestr > Nacvičované skladby

  • Akce orchestru
    pravidelná zkouška vždy v úterý - mladší žáci 16:00 - 18:45, celý orchestr 17:15 - 18:45

    22. - 28. 8. 2022 / Soustředění Decháčku a Dechového orchestru
    Rekrační středisko Blaník