Hudební obor > Individuální studium

Základní umělecká škola Český Krumlov nabízí v hudebním oboru žákům 22 studijních zaměření (viz. Školní vzdělávací program). Každý žák I. stupně studia musí absolvovat předměty nástroj nebo sólový či sborový zpěv a Hudební nauku v rozsahu předepsaném učebními plány a k tomu si musí vybrat z předmětů povinně volitelných takové, aby součet týdenních hodin v sedmi ročnících studia byl minimálně 4 hodiny. Každý žák II. stupně studia musí absolvovat předmět nástroj nebo sólový či sborový zpěv a k němu si musí vybrat z předmětů povinně volitelných takové, aby součet týdenních hodin ve čtyřech ročnících studia byl minimálně 4 hodiny.

Klavír:

obrázek

Akordeon:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Housle:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Violoncello:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Kontrabas:

obrázek
Vyučují
Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Zobcová a příčná flétna, hoboj:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Klarinet, saxofon:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Trubka:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Pozoun, baskřídlovka, tuba:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Lesní roh / lesnice:

obrázek
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Bicí nástroje:

obrázek

Kytara:

Kytarový orchestr
Vyučují Nástroj vám rádi zapůjčíme!

Baskytara:

obrázek

Sólový zpěv:

obrázek