Úspěchy našich žáků a pedagogů - 2021/2022

Prague Junior Note 2022
10. 6. 2022 / Praha
Lilien Solomonová ze třídy Mileny Zuntové získala 1. cenu a Cenu zakladatelky soutěže Vlastimily Pospíšilové.
Lilien vystoupila i na koncertu laureátů 12. 6. 2022 v Lichtenštejnském paláci v sále Bohuslava Martinů.
Hradecké Guitarreando
21. 5. 2022
Národní kytarová soutěž. Soutěž pro studenty ZUŠ a amatéry do průměrného věku souboru 21 let. 21. 5. 2022
náhled náhled náhled Kytarový soubor pod vedením MgA. Kláry Ferenczi získal v této soutěži 2. místo a cenu poroty za mimořádnou interpretaci.

GRATULUJEME!
Kouknu na fotky
Ústřední kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje
19. - 22. 5. 2022 / ZUŠ J. Hanuše, Praha
náhled náhled náhled Mladé trumpetistky ze třídy Ladislava Kočára přivezly z celostátního kola soutěže krásná ocenění.
Klára Cábová 2. místo a Radana Pejchalová 3. místo.
GRATULUJEME!
Kouknu na fotky
Dětská Porta 2021/2022
21. 5. 2022 / Kroměříž
náhled náhled Kytaristka Emma Kelišová ze třídy Ing. Jakuba Čejky získala ve své kategorii 2. místo.
GRATULUJEME!
Kouknu na fotky
Klavírní soutěž "Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons"
14. 5. 2022 / Praha
náhled náhled Mladý klavírista Karel Watzko ze třídy Mgr. Mileny Zuntové, získal ve druhé kategorii 3. místo.
GRATULUJEME!
Kouknu na fotky
Novohradská flétna
XVIII. ročník soutěže mladých interpretů
13. 5. 2022 / Státní hrad Nové Hrady
náhled Flétnistky ze třídy Bc. Jitky Bieblové, DiS. přivezly krásná ocenění:
Anežka Šafránková - 1. místo, Adéla Matoušková - 2. misto, Alice Novotná - 3. misto, Terezie Skoková - 3. misto
GRATULUJEME!
Kouknu na fotky
Zlivská kytara
6. 5. 2022

Žáci ze třídy MgA. Kláry Ferenczi

náhled Pavlína Glaserová - 2. místo
náhled Anna Lepschy - 1. místo
náhled Duo Pavlína Glaserová a Jan Ferenczi - 1. místo
náhled náhledKytarový soubor - 1. místo / Absolutní vítěz soutěže

Žákyně ze třídy MgA. Michaely Šimkové

náhled Johanka Moučková - 2. místo

Žáci ze třídy Daniely Burkové

náhled Šimon Šindelář - 1. místo
náhled Adam Magát - diplom za účast
náhled Kryštof Lombart - diplom za účast

Žáci ze třídy Romana Matouška, dipl. um.

náhled Jan Hošna - 1. místo
náhled Emílie Tvarohová - 2. místo
náhled Vít Kubal - 3. místo

Žákyně ze třídy Ing. Jakuba Čejky

náhled Emma Kelišová - 2.místo, kytara a zpěv - 3.místo
GRATULUJEME!
Kouknu na fotky
64. ročník Kocianovy houslové soutěže
4. - 7. 5. 2022 / Ústí nad Orlicí
náhled Mladá houslová virtuoska Magdalena Anna Watzko ze třídy Bohumila Novotného, získala ve druhé kategorii 3. místo.
Této mezinárodní soutěže se zúčastnilo 40 houslistů ze 13 států. GRATULUJEME!
Kouknu na fotky
Ústřední kolo Soutěže ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu
29. 4. - 1. 5. 2022 / ZUŠ Turnov
náhled Jakub Zeman ze třídy MgA. Radky Karageorgievy, klavírní doprovod MgA. Marcela Buriánková Křížová, si přivezl zlaté 1. místo.
náhled Trio - Karolína Bohdalová, Sandra Kuzdasová a Kamila Robbie ze třídy Mgr. Lukáše Holce, získalo krásné 2. místo
GRATULUJEME!     Kouknu na fotky
Starší Medvíďata a vybraní Brumlíci v regionálním kole soutěže PS (NIPOS ARTAMA)
26. 4. 2022 / KD Strakonice
náhled náhled náhled náhled V krajské postupové přehlídce školních dětských a středoškolských pěveckých sborů získali Brumlíci i Medvíďata pod vedením Lukáše Holce zlaté pásmo.
Brumlíci zároveň postoupili do celostátního kola a Medíďata jsou na postup do celostátního kola navženi.
Učitel Jiří Kubeček si přivezl zvláštní ocenění za instrumentální doprovod. Na klavír Brumlíky doprovázela Olga Reichová.
GRATULUJEME!     Kouknu na fotky
Krajské kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na bicí nástroje
11. 4. 2022 / Koncertní síň JKF České Budějovice
náhledMarek Holec ze třídy Zdeňka Koubka ml. získal 2. místo.
GRATULUJEME!
Výsledková listina
Dětská porta v Českém Krumlově
27. 3. 2022
náhled náhled Emma Kelišová získala ve své kategorii 1. místo a postupila do republikového finále v Kroměříži
Duo Pavlína Glaserová a Jan Ferenczi získalo ve své kategorii také 1. místo
GRATULUJEME!

Kouknu na fotky

29. 3. 2022 | Krajské kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na dřevěné dechové nástroje

ZUŠ Dačice

náhled náhled Ve hře na dechové dřevěné nástroje v krajském kole soutěže ZUŠ získali naši žáci 1 první, 5 druhých a 1 třetí místo. Jako náhradníka do ústředního kola porota určila Tomáše Kupčáka (saxofon) ze třídy Jana Čížka.
GRATULUJEME!

Kouknu na fotky

Výsledková listina - zobcové flétny
Výsledková listina - příčné flétny
Výsledková listina - klarinety, fagoty, saxofony

28. 3. 2022 | Krajské kolo Soutěže ZUŠ ČR ve hře na žesťové nástroje

28. 3. 2022 / ZUŠ Sezimovo Ústí

náhled náhled náhled náhled Ve hře na žesťové nástroje v krajském kole soutěže ZUŠ získali naši žáci 3 první a 6 druhých míst. Do ústředního kola postupují trumpetistky Klára Cábová a Radana Pejchalová. Učitel Ladislav Kočár byl oceněn porotou za vynikající pedagogickou práci.
GRATULUJEME!
Celková výsledková listina

Kouknu na fotky

Krajské kolo Soutěže ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu

23. - 24. 3. 2022 / ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice

náhled náhled Všichni naši zpěváci získali v soutěži 1. místa!
Do ústředního kola soutěže postoupil Jakub Zeman ze třídy MgA. Radky Karageogievy, Trio - Karolína Bohdalová, Sandra Kuzdasová a Kamila Robbie ze třídy Mgr. Lukáše Holce. Kamila Robbie ze třídy Zuzany Vrbové jako náhradnice. Mgr. Lukáš Holec získal zvláštní cenu poroty za vynikající přípravu komorního zpěvu.
GRATULUJEME!
Celková výsledková listina

Kouknu na fotky

Naši žáci přijati na vysoké školy - GRATULUJEME!
Lucie Krejčová Ema Nerudová
ze třídy Mgr. Jany Holcové
přijata na ZČU Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (ateliér Kniha a tvarování papíru)
Josefína Holcová Adam Bohdal
ze třídy Marka Borsányi a Mgr. Jany Holcové
přijat na ZČU Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (ateliér Kov a šperk)

přijat také na obor Scénografie alternativního a loutkového divadla DAMU Praha

Josefína Holcová Erik Srbený
ze třídy Mgr. Romana Kyselky
přijat na Pražskou konzervatoř obor herectví
Josefína Holcová Viola Pomijová
ze třídy MgA. Sandry Čechové
přijata na SUPŠ Bechyně, obor Grafický design
Josefína Holcová Matyáš Rašman
ze třídy Mgr. Jany Holcové
přijat na SUPŠ sv. Anežky české, obor Scénická a výstavní tvorba
Josefína Holcová Kryštof Kozák
ze třídy Mgr. Jany Holcové
přijat na SUPŠ sv. Anežky české, obor Grafický design
Josefína Holcová Jakub Král
ze třídy MgA. Sandry Čechové a Marka Borsányi
přijat na SUPŠ sv. Anežky české, obor Design knihy a papíru
Josefína Holcová Jindřich Václav Čapek
ze třídy Marka Borsányi
přijat na SUPŠ sv. Anežky české, obor Užitá malba
Josefína Holcová Alice Novotná
ze třídy Bc. Jitky Bieblové
přijata na Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor příčná flétna
Josefína Holcová Sandra Kuzdasová
ze třídy MgA. Radky Karageorgievy
přijata na Hudební gymnázium v Českých Budějovicích, obor sólový zpěv
Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov se na soutěži v Ostravě umístil ve stříbrném pásmu
náhled náhled
22 - 23. 10. 2021 / Ostrava
Více...
Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov oceněn stříbrem na mezinárodní soutěži v Ostravě
V sobotu 23. 10. 2021 se v ostravském Domě kultury uskutečnila XX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2021, pořádaná z pověření Ministerstva kultury ČR organizací NIPOS-ARTAMA Praha a Janáčkovou filharmonií Ostrava, p. o. Účastnilo se šest, letos pouze českých, orchestrů ve třech třídách. Dechový orchestr Základní umělecké školy Český Krumlov řízený dirigentem Pavlem Havlíkem byl odbornou porotou oceněn ve střední třídě velkých orchestrů stříbrným pásmem. Pro žáky i učitele byla vrcholně obsazená soutěž cennou zkušeností i radostí, že dokáží svými výkony držet krok s nejlepšími orchestry mládeže v České republice.
Zájezd orchestru do Ostravy začal v pátek 22. října, kdy hned po příjezdu do města konání 38 žáků ZUŠ a 8 dospělých prohlédlo důlní expozici Landek Parku Ostrava. Ta se nachází na historickém Dole Anselm, do kterého se sfáralo původní těžní klecí. Prohlídka 250 metrů důlních chodeb s průvodci představila náročnou práci havířů. Po neobvyklém zážitku v dole a příjemném ubytování v areálu kolejí VŠB TU Ostrava – Hotel Garni se orchestr v sobotu přesunul do Domu kultury, aby si poslechl orchestry vyšších tříd, udělal zvukovou zkoušku a s nadšením zahrál nacvičený repertoár před porotou v krásném koncertním sále. Po pozdním obědě a prohlídce blízkého okolí se pak v podvečer sešel k vyhlášení výsledků s ostatními účastníky soutěže a za velkého jásotu si mohl užít potlesk za stříbrné ocenění svého soutěžního vystoupení. Během noční cesty autobusem zpět do Krumlova proběhlo zhodnocení z pohledu zúčastněných učitelů i čtení vzkazů zkušených porotců, které jistě pomohou orchestru k dalšímu zlepšování a růstu.
Přípravu orchestru nejen na soutěžní vystoupení komplikovala během uplynulých dvou školních roků covidová situace, kdy se hráči nemohli buďto scházet vůbec, nebo v omezených počtech. Přesto dokázali zapracovat, během čtyřdenního letního soustředění a šesti týdnů nového školního roku nacvičit dvě nesnadné, téměř desetiminutové skladby a v atmosféře radosti a zodpovědnosti za společné hraní je pod vedením Pavla Havlíka kvalitně zahrát. Všichni doufají, že svou práci budou moci zúročit na dalších akcích a koncertech, které Základní umělecká škola Český Krumlov pořádá pro veřejnost.

Zpracovala Dita Průchová, zástupkyně ředitelky