Výtvarný obor

VO OPEN, aneb setkání bývalých učitelů a žáků v prostorách výtvarného oboru

17. 11. 2023 / učebny výtvarného oboru ZUŠ
Kouknu na fotky

16. 11. 2023 / ZUŠ Český Krumlov otevřela mimořádnou výstavu!

Slavnostní otevření schodišťové galerie k 60. výročí založení výtvarného oboru
18:30 / Budova ZUŠ Český Krumlov, Kostelní 163

Hodina výtvarky 2022

Výtvarný obor Vás zve ke shlédnutí oceněného hrano-animovaného filmu ,,Hodina výtvarky". Tento krátký film vznikal v našich ateliérech v průběhu celého loňského roku. Přejeme příjemnou zábavu...

Kouknu na fotky Ocenění

Talent jihočeského kraje 2020

logo
žáci z výtvarné třídy Mgr. Jany Holcové ZUŠ Český Krumlov
Soubor pěti komiksů jejichž tvorba započala na letním výtvarně-sborovém táboře v srpnu 2019. Grafická příprava pokračovala až do zdárného konce v listopadu 2020.
Grafická úprava MgA. Sandra Čechová. Kouknu na fotky

Výtvarka pro dospělé

Výtvarný obor otevřel od září 2020 výuku pro dospělé žáky a seniory. Lekce probíhají každý lichý týden v pátek od 17.00 do 19.30 v ateliéru výtvarného oboru ve 3. patře budovy v Kostelní 163.
Náplní hodin je střídavě malba, kresba, grafika i modelování. Cena za pololetí je 3 500,- Kč.
Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Dity Průchové na telefonu 702 267 336.

Těšíme se na dospělé zájemce různého věku i schopností, jediným kritériem pro přijetí je chuť tvořit!
Žáky přijímáme do naplnění kapacity třídy.

Výuková videa výtvarného oboru

Obracíme se na děti každého věku!

zvětšit obrázek
Na ty, které se už nechtějí nudit nebo se bavit jen u televize či počítače. Voláme děti, které rády tvoří, ale neví, jak na to. Zveme všechny, kteří touží naučit se dívat kolem sebe a přetvářet svět. Jsme tu i pro ty, kteří chtějí položit základy svému dalšímu směřování v umělecké sféře. Rádi všem budeme průvodci na cestě objevování světa, který nemá hranice.

Co se u nás žáci naučí?

zvětšit obrázek
V průběhu školního roku střídáme množství výtvarných činností na úrovni odpovídající věku a zkušenostem žáků. Výuka zahrnuje kreslení (tužkou, tuší,....) i malbu (akvarel, tempera, akryl...). Oblíbená je grafika (linoryt, suchá jehla, tisk z koláže,...) i způsoby prostorového vyjádření (keramická plastika, kašírování, objekty z různých materiálů,...). Se žáky Lstupně se v rámci výuky tvoří masopustní masky, které pak předvedou v průvodu. Děti si mohou zkusit i jednoduchou formu animace a vytvořit film.

Co u nás žáci získají?

zvětšit obrázek
Ti nejzaujatější získají výhodnou startovní pozici pro další studium na středních či vysokých uměleckých školách. Zbývající většina, co si zvoli jinou budoucnost a profesi, bude mít díky výtvarné průpravě otevřené kreativní myšlení, bez kterého se neobejde úspěšný vědec, ekonom, lékař, právník, učitel i podnikatel. Využití projektových metod vyučování nabízí dětem nejen výtvarné vzdělání, ale i mnoho dalších informací z historie, kultury, biologie i z oblastí vědy a techniky. V rámci motivace k tvorbě dětem čteme, promítáme, seznamujeme je s problémy v co největší šíři a současně co nejpřirozenějším způsobem, který je mnohem efektivnější a pro žáky příjemnější než zažité způsoby výuky. Nevšední zážitky, nová přátelství i neobvyklé způsoby tvorby přináší výtvarná soustředění. Výtvarná činnost nabízí osvěžující protiváhu technokratickému vzdělávání a možnost tvůrčího růstu plného radosti z objevování nového.

Úplata za poskytnuté vzdělání (školné)?

zvětšit obrázek
Protože jde o rozšiřující formu základního vzdělávání, přispívá stát škole jen na část nákladů. Žáci platí školné, které pokrývá náklady školy na nájem, teplo, elektřinu a vodu a ve výtvarném oboru současně na nákup veškerého vybavení a pomůcek. Výše školného zohledňuje i délku výtvarných lekcí (3 hodiny týdně, průměrně 12 hodin měsíčně). Aktuální výši školného a další informace najdete zde, nebo na telefonech 380 711 696 (výtvarný obor), 380 725 211 (ekonomka) nebo na adrese Základní umělecká škola, Kostelní 162, 38101 Ceský Krumlov.

Jak je výuka strukturována?

zvětšit obrázek
Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od šesti let až po středoškoláky. Výuka probíhá jednou týdně v tříhodinové lekci. Do vhodné skupiny podle věku se žáci zapisují každoročně první týden v září. Děti z prvních a druhých tříd ZŠ se zapisují do přípravné třídy (PVV). Od třetí do deváté třídy ZŠ pokračují ve studiu v sedmi ročnících I. stupně. Pro středoškoláky je určen II. stupeň studia. Děti mohou udělat v termínech v červnu nebo září talentové zkoušky nejen do přípravky, ale i do vyšších ročníků studia podle svého věku. V závěru školního roku obdrží žáci vysvědčení. Výuka v Základní umělecké škole je uzákoněnou formou vzdělávání a vysvědčení z ní přináší body uchazečům o studium na uměleckých školách.
Naše učebny jsou vybaveny na kresbu, malbu, grafiku i keramickou tvorbu. Veškeré pomůcky a materiály se hradí ze školného, žáci si do školy nosí pouze pracovní oblečení, přezůvky a svačinu. Výsledky celoroční práce žáků můžete posoudit při návštěvě výročních výstav, které mají dlouholetou tradici a těší se zájmu dětí, příbuzných i širší veřejnosti. O kvalitní úrovni výuky svědčí mnohá ocenění z celostátních přehlídek i mezinárodních soutěží. Velké oblibě se těší Masopustní průvod, který výtvarný obor v Českém Krumlově pořádá od roku 2007. Výtvarný obor se snaží prezentovat práce dětí i formou publikační činnosti, ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj ZUŠ vydal několik kalendářů i uznávanou knihu Křivolaká putování.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

zvětšit obrázek